۱:۱۹ : ساعت ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ : تاريخ

خروج

  ارتباط با ما      تغيير زبان=F7
مشخصات طرح
عنوان طرح : بررسی آلودگی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از نظر قارچ های درماتوفيتي

بررسی آلودگی خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از نظر قارچ های درماتوفيتيعنوان طرح
Study of dormitories fungal contamination of Urmia University of Medical Sciences for Dermatophytic fungi(عنوان طرح (انگليسي
درماتوفيت ، اجتماعات ، فراواني(واژگان كليدي (4-6 واژه
دانشگاه علوم پزشكي اروميهسازمان اجرا کننده طرح
- نام ساير مراکز در صورت چند مرکزي
بستگي به نتايج طرح دارد، فعلاً معلوم نيستنتايج طرح علاوه بر گزارش نهايي به چه صورتي ارائه خواهد شد
علوم پايه پزشكيچه گروهي از نتايج طرح مي‌توانند منتفع گردند؟
منطقه ايينتايج طرح در چه محدوده جغرافيايي کاربرد خواهد داشت؟
Fungal contaminations of indoor public suimming pools Invitro Antibacterial activity of Shallot (Gallium ascalanicum) alcoholic extract Colony PCR as a reliable and rapid method for DNA amplification in Yeasts Identification of Aspergillus species using morphological Characteristics Identification of pathogenis Aspergillus species by a PCR-restriction enzyme method Single Strand Conformation Polymorphism analysis of PCR-amplified rDNA to differentiate medically important Aspergillus species - فهرست پژوهشهاي قبلي که محقق به عنوان مجري بوده و متون منتشر شده (کتاب، مقاله و ...) مجري در 5 سال اخير:

عفونت های جلدی انسان شامل گروه وسیعی از بیماریهاست که پوست و ضماعم آن همچون ناخن و مو را گرفتار می سازد هر چند این نوع عفونت محدود به لایه شاخی غیر زنده می شود ،ولی تغییرات پاتولوژیک متنوعی در میزبان مشاهده می شود که به دلیل حضور عوامل عفونی و محصولات متابولیک آنها می باشد اکثر این عفونت توسط یک گروه هموژن از قارچ های کراتین دوست که درماتوفیت ایجاد می گردد.درماتوفیت ها گروه بسیار متشابه و نزدیک به هم از قارچ ها هستند که تولید فرم های کلینیکی بسیار متنوعی را می کند . این قارچ ها معمولترین عوامل عفونی برای انسان ها هستندکه هیچ جمعیت ومنطقه جغرافیایی عاری از انها نمی باشند.این گروه از بیماری ها را جمعا تحت عنوان درماتوفیتوزیس مینامند.

درماتوفیت ها گروه بسیار متشابه و نزدیک به هم از قارچ ها هستند که تولید فرم های کلینیکی بسیار متنوعی را می کند . این قارچ ها معمولترین عوامل عفونی برای انسان ها هستندکه هیچ جمعیت ومنطقه جغرافیایی عاری از انها نمی باشند.این گروه از بیماری ها را جمعا تحت عنوان درماتوفیتوزیس  می نامند. درماتوفیتوزیس بسته به موضع درگیری به انواع مختلف نظیر کچلی سر و کچلی بدن و ناخن و غیره تقسیم می شود(1).  عفونت های درماتوفیتی از شیوع 8-10% در جهان  برخوردارند(2) . در عین حال به دلیل اینکه بیماریهای شدید و خطر ساز محسوب نمی گردند لذا کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. پیشگیری ازاتتشارکچلی ها بسته به نوع حیواندوست یا انسان دوست بیماری متفاوت است. با اینحال هردو نوع اکولوژیکی آن بین انسان ها قابل سرایت و انتشار هستند. درماتوفیت ها معمولا جذب  سطوح مرطوب و آلوده به مواد کراتین دار نظیر مو، پوسته های انسانی و پشم و موی حیوانات می گردند(1). در مورد کچلی سر در صورتی که ازکلاه یا وسایل مشترکی استفاده نشده ویا مو ها را به وسیله وسایل مشترک اصلاح نمایند، به ندرت دربچه هامنتشر می شود و در خصوص انواع بدن، کشاله ران و پا می توان باضدعفونی کردن کف سالن رختکن سطوح خشن موجود در استخر ها و حمام ها با موارد قارچ کش از بروز کچلی پا در جامعه کاست. به هر ترتیب با در نظر گرفتن اینکه تماس های افراد با یکدیگر و با وسایل شخصی و سطوح آلوده شونده مثل کف اتاق ها، فرش، دیوارها و سطوح مرطوب، حمام، رختکن ، توالت و کف راهرو ها که بطور روزمره وجود دارند و در اماکنی که افراد بطور اجتماعی زندگی یا فعالیت می کنند ، نظیراستخرها، ورزشگاه ها، خوابگاه ها وآسایشگاه ها زیاد است (3)،  پیشگیری ازاتتشارکچلی ها ازموارداستثنایی است کچلی سر در صورتی که ازکلاه یاوسایل مشترکی استفاده نشده ویا موها را به وسیله ی وسایل مشترک اصلاح نمایند،به ندرت دربچه ها منتشر می شود می توان باضدعفونی کردن کف سالن رختکن سطوح خشن موجود در استخر ها و حمام ها با موارد قارچ کش از بروز کچلی پا در جامعه کاست. باوجود اینکه عفونت های قارچی عمدتا با عوامل زمینه ساز وشرایط خاص بدن مرتبط هستنداما بااین حال برخی از این عفونت ها از جمله دررماتوفیتوزیس وبرخی اشکال کاندیدیازیس پوستی مسری بوده ازافراد و وسایل مشترک منتقل می گردد.ازمکان های آلوده به قارچ های عفونت زای پوست می توان به استخرها،ورزشگاه ها،خوابگاه ها وآسایشگاه ها اشاره نمود که افراد به صورت گروهی در مجاورت هم ورزش یا زندگی می کنند که امکان تماس های مکررآنها زیاد است. با توجه به اینکه خوابگاه های دانشجویی به لحاظ نوع ارتباط افراد ، تماس های مکرر و طولانی آنها و همچنین وجود وسایل و سطوحی که بطور مشترک مورد استفاده قرار می گیرند ، از جمله اماکنی محسوب می گردند که خطر ابتلا به عفونت های مسری نظیر سرماخوردگی ، آنفولوآنزا، مسمومیت های باکتریال ، عفونت های انگلی و عفونت های پوستی قارچی در آنها زیاد است ، لذا لزوم بررسی های مکرر و دقیق برای یافتن آمار دقیقی از قارچهای عفونت زای پوستی نظیر درماتوفیت ها در مکانهای جمعی نظیر خوابگاه های دانشجویی دیده می شود. و  در این مطالعه هدف کلی بر تعیین درماتوفیت و نوع آن که از محیطهای مختلف خوابگاهی استوار شده است.

 

بيان مسئله (Problem Statement)

بازنگری متون علمی:

1)دربررسی صورت گرفته توسط دکتر سید جمال هاشمی،دکترمهدی محبعلی وهمکارانش درسال1380به منظور بررسي ميزان شيوع كچلي سر در دانش آموزان شهر مشكين شهر 13 مدرسه ابتدايي به تعداد 5482دانش آموز شامل 3012 دختر و 2470 پسر مورد معاينه و بررسي قرار گرفتند. سپس نمونه ها مورد آزمايش مستقيم و كشت قرار گرفتند.. در اين بررسي مشخص شد كه 38 مورد (0/7%)  دانش آموزان دارای کچلی سرمی باشند .میزان شیوع در دختر ها0/6%ودرپسرها0/8% بود. بيشترين مبتلايان در سن(39/5%) 11 مشاهده شد .قارچ تريكوفيتون ويولاسئوم به عنوان عامل شايع كچلي سر در دانش آموزان اين شهر بود.

2)مطالعه ای از کشور ترکیه در سال 1999بر روی فلور درماتوفیتی پوست،مو وناخن انجام شد.در این بررسی 170نمونه پوست ،مو وناخن از بیماران مشکوک به بیماری های قارچی جمع آوری گردید.با روش مورفولوژی میکروسکوپی بر روی گسترش های شفاف شده باkoHانجام شد.در نتیجه این بررسی 68مورد از 170نمونه از نظر میسلیوم وآرتروسپورقارچی مثبت بودند وهمچنین 40مورد مربوط به مخمر مالاسزیا فورفور و16مورد گونه کاندیدا راشامل می شد وازمیان درماتوفیت ها48مورد ترایکوفایتون روبروم،5مورد ترایکوفایتون منتاگروفیتس ،4مورد میکروسپوروم کانیس،3مورداپیدرموفیتون فلوکوزوم،2مورد ترایکوفایتون ویلاسوم و 7مورد به طور مشترک ترایکوفایتون روبروم و گونه های کاندیدا بود.

3) دربررسی انجام گرفته توسط دكتر عباسعلي نوريان ،حمید بدلی وهمکاران او در اين مطالعه‌ي توصيفي آلودگي‌هاي قارچي 5 استخر سرپوشيد شهرزنجان درسال 1382 به وسيله‌ي تكنيك فيلتراسيون غشايي و موكت استريل در اواسط فصل تابستان توسط 9 نمونه از آب و 9 نمونه از تسهيلات جانبي هر يك از استخرها مورد بررسي قرار گرفت .قارچ‌هاي جدا شده از استخرها شامل قارچ‌هاي درماتوفيت (تريكوفيتون منتاگروفايتيس و اپيدرموفيتون فلوكوزوم) به ميزان 5/0 درصد، مخمرها 8/21 درصد و قارچ‌هاي ساپروفيت فرصت طلب 7/77 درصد بودند. 8/24 درصد موارد قارچ‌هاي ساپروفيت از حاشيه استخرها، 7/22 درصد از رختكن استخرها، 9/16 درصد از آب استخرها و 4/11 درصد از جايگاه دوش‌ها جدا شدند. قارچ‌هاي مخمري به ميزان 4/7 درصد از آب استخرها و 2/3 درصد از دوش‌ها و درماتوفيت‌هاي عامل كچلي به ميزان 23/0 درصد از رختكن استخرها و 2/0 درصد از جايگاه دوش جداسازي شده بود

4)براساس مطالعات انجام گرفته توسط دکتر علی اصغرخاکسار،دکترعارف امیرخانی وهمکاران دراین بررسی در بین کشتی گیران استان تهران از سال 1383 تا 1384به مدت 2سال انجام گرفت. در این مدت در612 مورد عفونت قارچی به اثبات رسید آزمایشات قارچ شناسی انجام شده بر روی کشتی گیران شامل آزمایش مستقیم میکروسکوپی وکشت از نمونه های حاصل از ضایعات بود. تشخیص نوع قارچ بر اساس خصوصیات ماکرو و میکروسکوپی کلونی ها انجام گرفت..ترایکوفاتیون تونسورانس92/6% عامل اصلی عفونت شناخته شده بود. شایعترین ردۀ سنی مبتلا به غفونت تینه آگلادیاتوروم را گروه سنی ده تا بیست سال(72/7% ) وبعداز آن گروه سنی بیست یک تا سی سال (22/4%)تشکیل میدادند.

5)طبق تحقیقات انجام گرفته توسط دکترسیدمجتبی سیدموسوی ،دکترسیدجمال هاشمی وهمکاران در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اين مطالعه از نو ع بررسي مقطعي بود كه در تابستان سال 1384 بمدت 3 ماه ، 11 استخر آب گرم شهر توريستی سرعين از نظر فلور قارچي درماتوفيتي و ساپروفيتي مورد بررسي قرار گرفتندنمونه ها به طور جداگانه بر روي محيطهاي سابورودكستروز آگار، سابرورودكستروز آگارحاوي اولئيك اسيد و سابورودكستروز

بازنگري متون علمي ‌(Literature review)
كميته تحقيقات دانشجوييدانشکده / مرکز هدف
گروه هدف
بنيادي-كاربردينوع طرح
تجربينوع مطالعه

درماتوفیت ها گروه بسیار متشابه و نزدیک به هم از قارچ ها هستند که تولید فرم های کلینیکی بسیار متنوعی را می کند .درماتوفیت ها معمولا جذب  سطوح مرطوب و آلوده به مواد کراتین دار نظیر مو، پوسته های انسانی و پشم و موی حیوانات می گردند . با توجه به اینکه خوابگاه های دانشجویی به لحاظ نوع ارتباط افراد ، تماس های مکرر و طولانی آنها و همچنین وجود وسایل و سطوحی که بطور مشترک مورد استفاده قرار می گیرند ،  در این مطالعه هدف کلی بر تعیین درماتوفیت و نوع آن که از محیطهای مختلف خوابگاهی استوار شده است. این مطالعه  درخوابگاههای دانشجویی وابسته به دانشگاه با نمونه برداری از سطوح و وسایل مشترک موجود در اتاق ها، سالن های اجتماعات، حمام ها و دستشویی و راهرو ها انجام می گیرد.  در آزمایشگاه تشخیص آزمایشگاهی بر روی نمونه های سواب و موکت به وسیله آزمایش مستقیم توسط هیدروکسید پتاسیم 20 %  و کشت بر روی محیط سابورو دکستروز آگار همراه با کلرامفنیکل و سیکلوهگزامید انجام گرفته در صورت رشد درماتوفیت، از روی کشت روی لام (اسلاید کالچر) برای شناسایی ساختمان اسپورزایی قارچ استفاده می گردد . نهایتا داده های به دست آمده مورد آنالیز آماری قرار می گیرند.

اهميت بحث، ضرورت طرح و روش اجرا (به صورت خلاصه حداکثر در 200 کلمه به زبان فارسي نوشته شود (
بازگشت

 
 By: Peyvandco.com